• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 482
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نفت یکی از عواملی است که تمدن جدید بر پایه آن بنیان نهاده شده است. این ماده دو نقش اساسی در برپایی سیستم نوین جهانی داشته است. از یک طرف عامل اصلی در تولید انرژی و نیروی محرکه در بخش خانگی، صنعتی و حمل و نقل است و از سوی دیگر ماده اولیه تولید بسیاری از محصولات هم چون انواع روغن ها، روان کننده ها است. شواهد نشان می دهد تلاطم درآمدهای حاصل از فروش نفت بیش ترین سهم را در تلاطم رشد اقتصادی ایران دارند. در این مطالعه تاثیر توسعه مالی بر ارتباط بین تلاطم رشد اقتصادی و تلاطم رابطه مبادله بازرگانی نفت با استفاده از داده های سری زمانی در دوره 1393-1360 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین تلاطم رشد اقتصادی و تلاطم رابطه مبادله بازرگانی نفت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و هم چنین توسعه مالی ارتباط بین این دو متغیر را تعدیل می کند. هم چنین تلاطم تورم دارای اثر منفی بر تلاطم رشد اقتصادی می باشد. تولید ناخالص داخلی و نیز هزینه های دولت دارای اثر مثبت بر تلاطم رشد اقتصادی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها