• واکاوی منسوجات ابریشمی در وَرای ابیات شاهنامه فردوسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/03/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/03/25
  • تعداد بازدید: 531
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  منابع ادبی ارزشمندی به بیان فرهنگ گذشتگان، همت گماشته اند، فردوسی شاعر حماسی ایران زمین، در اشعارش، فرهنگ و تمدن ایران را در آن روزگاران توصیف می کند. بوسیله بررسی این اشعار، انواع پوشاک و لباسی که در آن روزگاران مورد استفاده طبقات مختلف اجتماعی بوده است قابل شناسایی می باشد. این پژوهش پارچه های بکار رفته در اشعار فردوسی، فراوانی تکرار آن در ابیات شاهنامه، هم چنین آگاهی از بافت انواع پارچه های تولید شده توسط صنعتگران عهد سامانیان، مقارن با زندگی حکیم ابوالقاسم فردوسی، را مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق که از نوع کمی و کاربردی است از روش توصیفی- تحلیلی به صورت استنباطی از منابع کتابخانه ای جهت جمع آوری اطلاعات استفاده می شود. پارچه های ابریشمی به دلیل شکوفایی صنعت ابریشم در عهد سامانیان، بسیار تولید می شد. فردوسی در ابیات خود از منسوجات ابریشمی معاصر خود سخن به میان آورده که ضمن استفاده از معانی اصلی آن ها در بعضی موارد برای تشبیه، استعاره و... از این کلمات در اشعارش استفاده کرده است. با آشنایی از انواع لباس و پارچه های ذکر شده در شاهنامه و بکار گیری آن ها در دوخت پوشاک امروزی توجه جوانان سرزمین مان را جلب نماییم تا از ادبیات کهن و ناب در طراحی پوشش خود استفاده کرده و هویت ایرانی خود را بیشتر درک نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها