• بررسی و تحلیل مضامین و مفاهیم شعری سیمین بهبهانی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/03/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/03/25
  • تعداد بازدید: 1451
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تنوع و تعدد شاعران از سویی و کثرت مضامینی که داشته اند از سوی دیگر اقتضا می کند که به طبقه بندی موضوعی اشعار شاعران پرداخته شود این پژوهش با هدف طبقه بندی و تحلیل موضوعی اندیشه های سیمین بهبهانی انجام گرفته است و روش کار آن توصیفی، تحلیلی و بر اساس مطالعات کتاب خانه ای است. در این مقاله با تحلیل و بررسی اشعار وی، در ذیل مضامین عاشقانه، اجتماعی، سیاسی و مذهبی به این نتیجه رسیده ایم که سیمین پیش از آن که یک شاعر باشد یک انسان جتماعی است؛ سیمین در اشعارش از دردها و دردمندان جامعه سخن گفته و به تصویر و توصیف زندگی نابسامان اجتماعی پرداخته است که در واقع این مشکلات ریشه در مسائل و مشکلات سیاسی عصر خود دارد. در اشعار سیمین مضامین عاشقانه، بالاترین بسامد را دارا است اما بیان این مضامین هم بازتاب اوضاع اجتماع است که سیمین، تحت تاثیر آن قرار گرفته و شعرهایش را سروده است. بنابراین اشعار وی بازتابی از محیط و اوضاع اجتماعی است که در آن می زیسته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها