• برآورد رسوب و تحلیل فرسایش حوضه آبخیز بجوشن های چای با بهره گیری از روش هیدروفیزیکی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 364
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شناسایی مسائل مرتبط با فرسایش و تولید رسوب جهت برنامه ریزی ها و توجه به اقدامات پیشگیری کننده بویژه در مناطق حساس با فرسایش پذیری بالا علاوه بر کاهش وقت و هزینه ها، از لحاظ توسعه پایدار و نیل به آن، حائز اهمیت می باشد. تمهیدات پیشگیری از فرسایش از اقدامات جهت کتنرل رسوب موثرتر و مقرون به صرفه تر خواهد بود. در دنیا مدل ها و روش های بسیاری با هدف تحلیل فرسایش و برآورد رسوب ارائه شده است. در این پژوهش از مدل هیدروفیزیکی جهت تحلیل فرسایش و رسوب زایی، در حوضه آبخیز بجوشن چای با مساحتی معادل 123.86 کیلومترمربع در شمال غرب شهرستان اهر در محدوده استان آذربایجان شرقی بهره گرفته شده است. هدف از این پژوهش برآورد فرسایش و رسوب با بهره گیری از روش هیدروفیزیکی در حوضه آبریز مورد مطالعه می باشد. در این بررسی محدوده مورد مطالعه بر اساس عوامل هیدروفیزیکی شامل: مساحت، شیب، زمین شناسی، پوشش گیاهی و بارندگی به پنج زیر حوضه تقسیم شد. سپس تاثیر هر یک از عوامل بر رسوب دهی حوضه، ضریب پتانسیل و درصد رسوبدهی هر یک از حوزه ها به تفکیک برآورد و تحلیل شد. بر اساس نتایج میزان برآورد کل رسوب ویژه حوضه معادل 97.206 تن در کیلومترمربع در سال بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها