• نقش بهینه سازی مصرف انرژی در طراحی یک مرکز تجاری نمایشگاهی در تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 333
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  با مروری بر گذشته و میزان مصرص حامل های انرژی در ایران به خصوص در مقایسه با دیگر کشورها سبب گردیده که به این موضوع در طراحی های نوین اهمییت ویژه ای داده شود لذا نگرش به این موضوع حائز اهمییت است. دیگر شاخص های مقایسه ای میزان مصرف انرژی، شاخص شدت انرژی است که البته لزوما" معرف عرضه و مصرف بهینه انرژی نبوده و تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله شرایط آب و هوایی، جغرافیایی و ساختار اقتصادی است. با این وجود در ایران و کشورهایی که از ذخایر انرژی قابل توجه ای برخوردارند، مصرف انرژی در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه به وضوح بیشتر است و این موضوع، به نوبه خود ناشی از بهره وری پائین در بهره برداری مصرف بالای انرژی و هم چنین استفاده از کالاها و خدمات انرژی بر است. با بررسی نمونه های موردی های موجود در سابقه پژوهش و مطالعات کتابخانه ای منابع مرتبط با موضوع پیشینه جامعی از موضوع تحقیق بدست آمده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و جدول سوات، داده های بدست آمده را آنالیز نموده و توانستیم پاسخ مناسبی ارائه دهیم که در آن راهکارهایی مد نظر گرفته شده است: نورگیری مستقیم و غیر مستقیم از سقف، بهره گیری حداکثری از نور خورشید با استفاده از سلول های فتوولتاییک، طراحی یک فضای درون گرا و برون گرا که درون گرایی غالب است، استفاده از بام سبز در حداکثر مسیری که امکان پذیر است، استفاده از مصالح هوشمند در جداره ها و نما، استفاده از گنبد متحرک در جهت بهینه سازی مصرف انرژی، استفاده از حیاط مرکزی، ترکیب فضاهای باز و بسته مناسب بر اساس سلسله مراتب، ورودی اصلی ساختمان با توجه به حجم ترافیک مسیر های دسترسی به سایت بهتر است در خیابان خوردین قرار گیرد، توجه به پتانسیل رشد اقتصادی و با توجه به سایت مورد نظر لازم به ذکر است که بهترین راهبرد های اساسی با توجه به آنالیز جول سوات منطبق با استراتژی تهاجمی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها