• بررسی تاثیرخاکستر باگاس نیشکر بر روی خواص مکانیکی و دوام بتن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 387
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این تحقیق با استفاده از نمونه های بتن حاوی 15 ، 20 و 25 درصد خاکستر باگاس نیشکر به بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن پرداخته شد. آزمایشات متعددی در راستای این تحقیق انجام شد. نتایج نشان داد که نمونه های بتن با درصد اختلاط 15 تا 20 درصد خاکستر باگاس، دارای مقاومت فشاری بهتری هستند و خواص آن ها بهبود پیدا کرد. این در حالی است که با افزایش میزان اختلاط خاکستر باگاس نیشکر به جای سیمان، نفوذپذیری بتن در برابر یون کلرید به طور میانگین کاهش می یابد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش در سطح واقعی نیز بیانگر این موضوع می باشد که خاکستر باگاس نیشکر رابطه مثبت و مطلوبی با افزایش خواص مکانیکی و دوام بتن دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها