• سنجش سبک رهبری مدیران در گروه صنعتی پژوهشی زر

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 539
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در فرهنگ کاری موجود و با ویزگی های مردم و افراد سازمانی ما، نقش رهبری – مدیریت می تواند به گونه ای موثرتر از آن چه که هست در پیشبرد امور و ارتقا سطح بهره وری سازمان ها ایفا گردد و در تسریع روند رو به گسترش مدیریت جایگاه شایسته خود را پیدا کند. هدف این پژوهش بررسی سبک رهبری مدیران در گروه صنعتی و پژوهشی زر می باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان گروه صنعتی زر هستند که تعداد 600 نفر به صورت تصادفی بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آزمون آماری میانگین تی استیودنت در سطح اطمینان 95 درصد با استفاده از نرم افزار مینی تب استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان می دهند که مدیران سازمان از هر سه سبک رهبری (قاطعانه، خودکامه و واگذار کننده) بهره می برند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها