• بکارگیری روش رویه پاسخ جهت تهیه نانو کامپوزیت پلی وینیل کلراید– پلی آنیلین – کربن نانوتیوب تک جداره با خواص مکانیکی بهبود یافته

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 317
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این تحقیق، به منظور بهبود خواص مکانیکی پلی وینیل کلراید تهیه نانوکامپوزیت آن با پلی آنیلین و نانولوله کربنی به عنوان عامل تقویت کننده مد نظر قرار گرفت. نانوکامپوزیت پلی وینیل کلراید – پلی آنیلین -نانولوله کربنی از طریق اختلاط نانولوله کربنی با محلول پلی وینیل کلراید حاوی پلی آنیلین دیسپرس شده سنتز گردید. روش قالبریزی محلول برای تهیه فیلم های نانوکامپوزیت مورد استفاده قرار گرفت. اثر 3 فاکتور شامل درصد وزنی نانو لوله کربنی، دمای خشک شدن فیلم، مدت زمان سونیکاسیون محلول نانو کامپوزیت در سطوح مختلف با استفاده از طراحی باکس بنکن (روش رویه پاسخ) مورد بررسی قرار گرفت. مطابق این روش تعداد 15 آزمایش انجام گرفت. مقادیر ثبت شده برای استحکام کششی فیلم های نانوکامپوزیتی به عنوان پاسخ برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آنالیز واریانس مورد استفاده قرار گرفت. خطی بودن منحنی توزیع نرمال برای باقیمانده ها صحیح بودن مدل ارائه شده را اثبات نمود. بررسی نمودارهای دو بعدی و سه بعدی طرح رویه سطح نشان داد که با افزایش درصد وزنی نانولوله ی کربنی تا 0.66% استحکام کششی افزایش می یابد. در حالی که افزایش بیش از آن باعث کاهش استحکام کششی می شود. هم چنین با کاهش دمای خشک شدن فیلم، استحکام کششی افزایش در حالیکه افزایش مدت زمان سونیکاسیون باعث افزایش استحکام کششی می شود. هم چنین، برخی خواص فیزیکوشیمیایی فیلم های نانوکامپوزیت تهیه شده با استفاده از تکنیک های طیف سنجی sem, ft-ir tga ,  مورد بررسی قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم