• بررسی نقش عوامل کالبدی در تکوین حس مکان شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 349
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  حس مکان مفهومی کلی و پیچیده از احساسات انسان نسبت به محیط است که در اثر انطباق و استفاده انسان از مکان به وجود می آید و از مفاهیم مهم در ارتقاء کیفیت محیط های انسانی و شکل گیری پایه های ارتباطی استفاده کنندگان از محیط است. پژوهش حاضر ابتدا به بررسی تعریف مکان و مفهوم مکان پرداخته و سپس به رابطه انسان با محیط مصنوع و ادراکات حسی انسان می پردازد. سپس حس مکان را از جنبه های مختلف به عنوان یک مبنای نظری مورد بررسی قرار داده و در پی تعیین اهمیت این جنبه ها و کاربرد آن ها در زمینه های معماری و شهرسازی می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و از طریق مطالعات کتابخانه ای و با ارجاع به مستندات و مدارک موجود به ارزیابی تحقیقات انجام شده پرداخته است. تحقیق بر اساس رابطه انسان و مکان پایه ریزی شده و این موضوع را از دیدگاه های مختلف بررسی می کند و در نهایت 6 شاخصه کلیدی کالبدی موثر در ایجاد حس مکان را تبیین می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها