• پروفیل طولی بستر آبراهه تحت اثر تغییر ضریب زبری n مانینگ و دانه بندی مصالح بستر با استفاده از مدل یک بعدی hec-ras

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 638
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شکل پروفیل بستر یک آبراهه که در شرایط جریان سیلابی ایجاد می شود یکی از موضوعات مهم در جلوگیری از خسارت وارده بر تاسیسات و اراضی در مجاورت آن است. در این تحقیق با استفاده از مدل یک بعدی hec-ras به بررسی پروفیل طولی بستر تحت اثر تغییر ضریب زبری n مانینگ و دانه بندی مصالح پرداخته می شود. برای این منظور در ابتدا با استفاده از داده های آزمایشگاهی، به صحت سنجی مدل پرداخته شده و در نهایت با انتخاب معادله مناسب انتقال رسوب، مدل سازی و تغییر پروفیل بستر بدست می آید. در این جا از رسوبات ماسه ای یکنواخت به قطرهای 0.3 تا 2 میلی متر و ضریب زبری n مانینگ 0.017 تا 0.028 در آبراهه ای به طول 365 متر و عرض 6 متر استفاده شده و برای این محدوده از رسوبات و در مدت 24 ساعت اجرای مدل، شکل پروفیل بستر بدست آمد. نتایج بررسی نشان می دهد که با افزایش قطر دانه های ماسه ای از 0.3 تا 2 میلی متر و ضریب زبری مانینگ n، از 0.017 تا 0.028 ارتفاع رسوب گذاری بستر در محدوده ابتدایی آبراهه از 0.718 تا 1.82 متر در مدت 24 ساعت اجرای مدل تغییر می کند. هم چنین منحنی رسوب گذاری بستر، در ذرات رسوبی و ضریب زبری کوچک، کشیده تر بوده و در طول آبراهه پخش می شو د و محدوده بیش تری از آبراهه را در بر می گیرد ولی در ذرات رسوبی و ضریب زبری بزرگ، این منحنی فشرده تر بوده و محدوده کمی از طول آبراهه را در بر می گیرد و با گذشت زمان، ارتفاع رسوب گذاری و تغییر پروفیل بستر در محدوده ابتدایی آبراهه، با سرعت بیش تری نسبت به سایر نقاط در طول آبراهه تغییر می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها