همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • حفاظت و احیای رود دره های شهری برمبنای بوم شناسی، اصول پایداری و منظر طبیعی (موارد مطالعاتی: 1-رود دره کولورادو 2-رود دره گنج نامه همدان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/05/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/05/08
  • تعداد بازدید: 782
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  برنامه ریزان محیط و منظر در رویکردی نو تطابق محیطی و ویژگی های بومی و جغرافیایی با دیدگاه های طراحی را مورد بررسی و تجدیدنظر قرارداده اند و در کنار جنبه های زیباشناسی، به ویژگی های زیست محیطی و بوم هرمنطقه بیش تر توجه نمایند. محدوده جغرافیایی شهرها نشان می دهد که شکل گیری آن ها در کنار رودخانه ها و در مجاور دره ها در جهت بهره برداری از آب صورت می گرفته است. پیشینیان ما به تجربه دریافته بودند وجود آب سالم و روان و باغ های میوه در کنار آن، از عوامل ایجاد زندگی سالم در هر شهر است. گسترش و نفوذ رود دره های شهری در میان بافت های شهری و در نتیجه دسترسی پذیری بالای آن ها ازجمله خصوصیات مهم در رودد ره ها می باشد. از نمونه های موفق اجرای طراحی فضاهای سبز روددره ها می توان روددره کلورادو در تگزاس امریکا را نا برد. در طراحی منظر این رود دره، رابطه نظام مندی بین انسان، طبیعت و تکنولوژی برقرار گشته است. از استراتژی های طراحی این رود دره در نمونه مورد مطالعاتی بهره برداری شده است. پژوهش حاضر به روند برنامه ریزی و حفاظت از محیط طبیعی رود دره گنج نامه، یکی از رود دره های ارزشمند کشور واقع در شهر همدان پرداخته است. در این میان شهر تاریخی همدان دارای موقعیت جغرافیائی خاصی اسح که ناشی از همجواری با دامنه های کوه الوند و بالطبع آن حضور رود دره های کوهستانی می باشد. رود دره ها در این شهر از دامنه کوه های الوند در جنوب غربی همدان سرچشمه گرفته و تا شمال شهر ادامه می یابند. این رود دره ها میتوانند نقش مهمی در زمینه تأمین منابع آب شیرین، کریودورهای طبیعی جریوان آب و هوا و محیط های زیست مناسب، فضاهای گردشگری و سبز و استقرار فعالیت های خدماتی عمومی ایفاء نمایند. در این تحقیق با استفاده از مطالعات میدانی داده ها و بررسی مدارک، با توجه به اصول بوم شناسی طراحی محیط و منظر امکانات، فرصت ها، محدودیت ها و تهدیدات بررسی گردیدند و راهبردهایی به عنوان پیشنهادهای اولیه به منظور برنامه ریزی احیای محیط طبیعی رود دره ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها