• نشانه شناسی در معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/03/29
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/03/29
  • تعداد بازدید: 821
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  معماری دوره اسلامی ایران بخش مهمی از معماری مارا تشکیل می دهد. این اهمیت از یک سو به لحاظ غنای این معماری است که تمامی صاحب نظران به آن اذعان دارند و از سوی دیگر به دلیل پیوند عاطفی عمیق ما با این معماری است که هنوز مردم ما در ساخته های این نوع معماری زندگی می کنند و با آن انس و الفت فراوان دارند. به این ترتیب شناخت خصوصیات، کیفیات، نشانه ها و ارزش های آن از مهم ترین تکیه گاه هایی است که برای رهایی از وضعیت نابسامان امروز و رسیدن به معماری و شهرسازی شایسته برای آینده این سرزمین بدان نیازمندیم. امروزه یکی از مهم ترین معیارهای کیفیت بخشی به فضای معماری «حس مکان» است. حسی که به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط است، به طوری که فهم و احساس فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه می شود. این حس عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می گردد. لیکن امروزه وجود خلاء معنا در بسیاری از آثار معماری بیش از پیش خودنمایی می کند. پس عوامل معنایی یکی از موثرترین عواملی است که در ارتباط با انسان و محیط مطرح می شود. از این رو بایستی این مهم مورد توجه طراحان فضاهای معماری در جهت به وجود آوردن حس مکان مد نظر قرار بگیرد. در این راستا علم نشانه شناسی که در بسیاری از علوم ادراکی، ریشه دارد می تواند با استفاده از نشانه ها با تکیه بر مفهوم دلالت، موجب ارتباط هر چه بهتر مخاطب با فضای معماری می شود. عوامل نشانگی می تواند وجوه مختلف کاربردی، ساختاری و معنایی را به طور هم زمان در شکل دهی فضای معماری مدنظر قرار دهند. استفاده از عوامل نشانگی و تاثیر گذاری آن ها در فضاهای معماری، موجب ایجاد تعلق به فضا و حس مکان می شود. بدین منظور در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی در جمع آوری داده ها عوامل نشانه ای بکار رفته در معماری را مورد بررسی قرار داده ایم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها