• برآورد طیف رانش در سازه ها با روش روش مد-شتاب و تیر طره خمشی- برشی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 305
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  طیف پاسخ ابزاری ساده و قدرتمند برای ارزیابی رفتار ساختمان در زمین لرزه است. در این مقاله، طیف رانش بین طبقه ای از ترکیب روابط مد-شتاب، با روش مدل سازی سازه با تیر طره خمشی و برشی برآورد می گردد. رابطه طیف رانش بین طبقه ای، مقدار بیشینه رانش بین طبقه ای را در سازه ارائه می دهد. در رابطه ارائه شده برای برآورد طیف رانش بین طبقه ای، نیاز به دانستن اطلاعات کمتری از پارامترهای دینامیکی ساختمان است که این مسئله در برآوردهای رفتار لرزه ای در سازه های بلند و همچنین در طراحی مقدماتی سازه ها از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. طیف رانش ارائه شده برای تخمین پاسخ لرزه ای رانش بین طبقه ای تاثیر مدهای بالاتر را نیز در نظر می گیرد. هم چنین مقایسه رانش بین طبق های از طیف رانش بین طبقه ای با روش حل دقیق نشان می دهد، که کاربرد روش مد-شتاب نسبت به روش مد-جابجایی با شمار کم تری از مدها به حل دقیق نزدیک گردیده است، که این امر باعث آسانی و تسریع تحلیل می شود. جهت بررسی دقت رابطه ارائه شده، رانش بین طبقه ای سازه های 10، 15 و 50 طبقه طی سه شتاب نگاشت زمین لرزه با استفاده از طیف ارائه شده و تحلیل دقیق همان سازه ها در نرم افزار اجزای محدودی opensees محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج مقایسه ها نشان می دهند که طیف رانش بدون نیاز به مدل سازی و تحلیل نرم افزاری و صرف وقت زیاد، تخمین مناسبی را ارائه می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها