• برقراری ارتباط کمی بین متغیرهای کیفی مؤثر بر تعاملات اجتماعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 564
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  از آن جا که ارتقاء سطح تعاملات اجتماعی از مهم ترین جلوه های فضاهای شهری موفق می باشد، پژوهش حاضر قصد دارد در جهت کمک به ارتقاء تعاملات اجتماعی گامی مؤثر بردارد. هدف نگارنده در این پژوهش در مرحله اول، شناسایی و معرفی مؤلفه های اثرگذار بر شکل گیری تعاملات اجتماعی است و در مرحله دوم، برقراری ارتباط کمی میان متغیرهای شناسایی شده می باشد. برای رسیدن به این هدف، در ابتدا نگارنده با استناد به منابع کتابخانه ای به بررسی دیدگاه ها در رابطه با تعاملات اجتماعی پرداخته و در نهایت با اقتباس از دیدگاه های دیگران، مولفه های اثرگذار بر تعاملات اجتماعی را در سه دسته کالبدی، فعالیتی و معنایی معرفی کرده است. پس از شناسایی و معرفی مولفه های اثرگذار بر تعاملات اجتماعی، با بهره گیری از روش های ریاضی به برقراری ارتباط کمی، بین متغیرهای کیفی شناسایی شده پرداخته است. بدین ترتیب که ابتدا با روش ای اچ پی به وزن دهی متغیرها پرداخته و سپس مقادیر وزن ها (در هر دسته کالبدی، فعالیتی و معنایی به عنوان x ، y و z ) را در دستگاه مختصات سه بعدی قرار داده و نقاط را تعیین کرده است. سپس بردار برآیند تمام این نقاط را ترسیم کرده و در نهایت به تحلیل نمودار نهایی پرداخته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها