• بررسی اثرات گردشگری شهری در توسعه پایدار شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر تنکابن)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 364
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بر پایه وجود ارتباط دو طرفه توسعه پایدار و گردشگری پایدار، برای آن که گردشگری بتواند به توسعه پایدار شهر کمک کند، باید اثرات آن در شهر شناسایی شده و مورد توجه خاص قرار گرفته شود. گردشگری با هر یک از شاخه های خود که به نوعی جاذب گردشگری است و می تواند آثار و پیامدهای مثبت و منفی را به همراه داشته باشد که اثرات زیست محیطی به عنوان یکی از مهم ترین این پیامدها می باشد. این امر نه تنها گردشگری پایدار بلکه حتی توسعه پایدار شهر و منطقه را تحت الشعاع قرار خواهد داد. توسعه پایدار شهر تنکابن به عنوان یک مقصد گردشگری تحت تاثیر فعالیت های گردشگری و پیامدهای زیست محیطی آن قرار دارد. در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم گردشگری و توسعه پایدار شهری، اثرات و پیامدهای زیست محیطی گردشگری، بر توسعه پایدار شهری شهر تنکابن مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی حاکم بر این تحقیق ترکیبی از روش توصیفی- تحلیلی و اسنادی است. فراوانی ساخت و سازها در این شهر که بیش از گنجایش و ظرفیت اراضی است، علاوه بر گسترش بی رویه و ناهمگون افقی شهر سبب آلودگی زیست محیطی گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها