• بررسی میزان اثربخشی آموزش مسئولیت پذیری به شیوه ی واقعیت درمانی بر بحران هویت و اختلال در شکل گیری هویت اسلامی دانش آموزان دختر پیش دبستانی و دبستانی اردبیل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/10
  • تعداد بازدید: 384
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مسئولیت پذیری به شیوه واقعیت درمانی بر بحران هویت و اختلال در شکل گیری هویت اسلامی دانش آموزان دختر دوره پیش دبستانی و دبستانی می باشد. هویت یک سازه و ساختار روانی – اجتماعی است که در طول زندگی فرد شکل می گیرد و شامل برداشت فرد از خود و ارزش هایی است که از جانب دیگران دریافت می کند. بحران هویت در صورتی اتفاق می افتد که فرد در برداشت از خویش تصمیم گیری و در روابط با دیگران دچار اشکال شود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر پیش دبستانی و دبستانی شهر اردبیل  مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری 200 نفر دانش آموزان کلاس پیش دبستانی تا ششم  است که در سال تحصیلی 96-97 به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند آزمون بحران هویت و اختلال در شکل گیری بر روی آن ها اجرا گردید سپس از میان این افراد 30 نفر را که بالاترین نمره را در آزمون بحران هویت کسب نمودند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند ( 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل) و گروه آزمایش طی 7 جلسه 60 دقیقه ای در جلسات آموزشی شرکت نمودند. ابزار پژوهش پرسشنامه هویت یابی 30 سؤالی و پرسشنامه جمعیت شناختی بود فرضیه تحقیق این بود که آموزش مسئولیت پذیری به شیوه واقعیت درمانی بحران هویت اختلال در شکل گیری دانش آموزان را کاهش می دهد نتایج تحلیل t وابسته نشان داد که افراد گروه آزمایش میانگین بحران هویت آن ها پس از آموزش کاهش یافته است و این تفاوت در سطح 005.0 معنادار می باشد .(p<0.005)

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها