• بررسی میزان رضایت مشتری براساس مدل سروکوال (مورد مطالعه مشتریان بانک پاسارگاد بوشهر)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 524
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ایجاد و پیاده سازی سیستم های سنجش رضایت مندی مشتری به عنوان مهم ترین شاخص در امر بهبود عملکرد از نیازهای اساسی سازمان های امروزی بویژه در صنعت بانکداری به شمار می رود. با توجه به اهمیت سنجش رضایت مشتریان در این پژوهش به بررسی میزان رضایت مشتری براساس مدل سروکوال پرداخته شد. این پژوهش بر اساس طبقه بندی بر مبنای هدف، کاربردی است و از حیث روش جزو تحقیقات توصیفی به شمار می آید. جامعه آماری شامل کلیه مشتریانی است که روزانه برای دریافت خدمات به بانک پاسارگاد بوشهر مراجعه دارند .روش نمونه گیری نیز ازنوع تصادف طبقه بندی شده می باشد و پرسشنامه به طور تصادفی بین مشتریان شعبه بانک توزیع گردید. هم چنین برای تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار spss استفاده شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها