• انتخاب و ارزیابی بخش های بازار با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 294
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این پژوهش به اولویت بندی بخش های بازار در بانک آینده پرداختیم. روش کار بدین صورت است که پس از تعیین نیازها از بخش بندی و ورود به بخش های بازار الزامات فنی موثر بر این نیازها در قابل نقاط قوت بانک شناسایی و با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت وزن فازی الزامات و به تبع آن رتبه بندی الزامات تعیین می گردد و در نهایت با تعیین بازارهای بالقوه رتبه بندی بخش های بازار با استفاده از روش تاپسیس انجام می گردد، از آن جائی که در محیط تصمیم متغیرهای مبهمی وجود دارند از منطق فازی جهت افزایش دقت نتایج استفاده می گردد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات میدانی پرسشنامه و مصاحبه است. هم چنین جامعه آماری گروه خبره مدیران ارشد بانک آینده در تیم 5 نفره از بخش های طرح و برنامه، بازاریابی، مالی، اجرایی و اعتبارات تشکیل شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش در ابتدا 6 نیاز تعیین شدند که مهم ترین نیازها به ترتیب عبارتند از: سود مورد انتظار و تامین سرمایه مورد نیاز، در گام بعدی 7 نقطه قوت بانک بعنوان الزامات تعیین شده که مهم ترین آن ها به ترتیب عبارتند از: ثبات مالی، تجزیه و قابلیت نوآوری در ارائه خدمات نوین بر اساس نتایج بدست آمده از تاپسیس در بین 8 بازار بالقوه برای توسعه خدمات، صادر کنندگان کلان و شرکت های ایرانی پیمانکار در عراق دارای بخت بیش تری برای نفوذ بانک آینده هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها