• رتبه بندی موانع پیش روی راه اندازی کسب و کارهای کشاورزی ارگانیک در ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 384
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه رشد سریع جوامع بشری و افزایش تقاضا برای مواد غذایی، موجب تحولی شگرف در صنعت کشاورزی گردیده است. در این راستا استفاده از انواع کودها، آفت کش ها، سموم شیمیایی و کاشت ارقام پرمحصول گونه های زراعی و باغی موجب افزایش تولیدات کشاورزی شده است. اما این افزایش تولید باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی، تخریب و آلوده شدن منابع آب و خک و بروز بیماری های مختلف گردیده. از این رو برای حل این مشکلات، کشاورزی ارگانیک به عنوان یکی از نظام های کشاورزی پایدار مطرح می گردد. اما با وجود مزایای فراوان، راه اندازی این نوع کشاورزی در بین کشاورزان با موانع فراوانی مواجه می باشد. هدف از این تحقیق رتبه بندی موانع پیش روی راه اندازی کسب و کارهای کشاورزی ارگانیک می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش کمی و به شکل توصیفی- پیمایشی انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. داده ها به کمک نرم افزار spss نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد موانع قانونیو اداری و موانع مالی به ترتیب دارای بیش ترین و کم ترین اولویت در موانع راه اندازی کسب و کارهای کشاورزی ارگانیک در جامعه مود مطالعه هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم