• ترویج کودهای زیستی در راستای حفظ محیط زیست: چالش ها و راهکارها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/06/12
  • تعداد بازدید: 334
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه، با توجه به افزایش رو به رشد جمعیت، دستیابی به امنیت غذایی به یکی از مهمترین چالش های جوامع تبدیل شده است. این امر سبب استفاده بی رویه از نهاده های شیمیایی به منظور افزایش عملکرد و بروز پیامدهای زیست محیطی و بهداشتی بسیاری شده است. لذا، در امر تولید محصولات کشاورزی، در کنار کمیت، توجه به مبحث کیفیت و استفاده کمتر از نهاده های شیمیایی نیز ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به منظور دستیابی به یک کشاورزی پایدار، بایستی استفاده از نهاده های تجدیدپذیر توسعه یابد و با توجه به مشکلات ناشی از مصرف کودهای شیمیایی، کودهای زیستی می توانند به عنوان مکمل و یا جایگزینی برای این کودها مورد توجه قرار گیرند. بهبود جذب عناصر غذایی، خصوصیات کیفی و کمی محصولات زراعی، بهبود وضعیت خاک  و کاهش قابل توجه آلودگی محیط زیستی از جمله  مزایای کودهای زیستی هستند. اما علیرغم مزایای فراوان این کودها، در کشور چالش ها و مشکلاتی در ابعاد تحقیق و توسعه، تولید، بازاریابی و در نهایت مصرف توسط بهره برداران وجود دارد که مجموعه این عوامل سبب گردیده تا این کودها با اقبال مناسبی روبه رو نبوده و نتواند نقش خود را در تولید محصولات سالم و حفاظت از محیط زیست ایفا نماید. لذا با توجه به ضرورت مصرف کودهای زیستی در کشور، در مقاله حاضر تلاش شده است تا ضمن بررسی مهمترین چالش ها و مشکلات، راهکارهایی در جهت ترویج کودهای زیستی ارائه گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها