• مقایسه دو طرح از سدهای تأخیری در تغییر پارامترهای جریان رودخانه با استفاده از سیستم تحلیلیhec-ras (مطالعه موردی: حوضه محمدآباد در استان گلستان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/06/12
  • تعداد بازدید: 270
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  با توجه به مطالعات انجام گرفته در حوضه محمدآباد، شرکت مشاور اقدام به ارائه طرح احداث سدهای تأخیری (رسوب گیر) در این حوضه کرده است. با اجرای دو سازه از این طرح و بررسی شرایط قبل و بعد از احداث این سازه-ها تغییرات در شرایط رودخانه در اثر احداث این سازه ها کاملاً گویاست. در این تحقیق برای جلوگیری و به حداقل رساندن چنین شرایطی طرح رایج سدهای تأخیری (شکاف دار) جایگزینی برای طرح مشاور پیشنهاد می شود. فرضیات تحقیق بر این اساس بنا شده است که در طرح رایج سدهای تأخیری به علت خروج مقداری از رسوبات از شکاف طراحی شده در دیواره سد، در بازه بالادست سد رسوب گذاری کمتری انجام می شود و رودخانه در پایین-دست آن دچار فرسایش کمتری خواهد شد. هم چنین پارامترهای هیدرولیکی جریان نیز در این طرح به شرایط طبیعی رودخانه نزدیک تر خواهد بود و همین علتی بر کاهش تغییرات مورفولوژیک رودخانه می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها