• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/06/12
  • تعداد بازدید: 740
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  آب همواره به عنوان منبعی ضروری و بدون جایگزین در طبیعت بوده است که حیات بشر و موجودات زنده بدان بستگی دارد. از طرفی در طی قرن های گذشته فعالیت های کشاورزی و صنعتی، به خصوص در کشور های درحال توسعه روند رو به رشدی به خود گرفته است که این امر باعث کاهش کیفیت منابع آبی، بخصوص در نواحی مرزی شده است. لذا ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت ها و اقدامات انسانی به خصوص در مناطق مرزی نیازمند قوانینی جامع و قابل اعمال در این مناطق است. ازاین رو کشورها جهت همکاری در سطح بین المللی و ایجاد قواعد و مقررات حقوقی جهت ارزیابی چنین اثراتی مبادرت به تدوین کنوانسیون های بین المللی نمودند که ازجمله آن ها می توان به کنوانسیون ارزیابی اثرات زیست محیطی مرزی (اسپو)، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست  (آرهوس) و پروتکل مربوط به پیمان قطب جنوب در مورد حفاظت از محیط زیست (پروتکل قطب جنوب) اشاره کرد. با توجه به اهمیت کنوانسیون اسپو در ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی و ازجمله اهداف مهم آن که شامل افزایش همکاری های بین المللی در ارزیابی اثرات زیست محیطی، کنترل و کاهش آسیب زیست محیطی است به تشریح این کنوانسیون پرداخته می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها