• مقایسه کارایی الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر احتمال در تهیه نقشه پوشش اراضی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/06/12
  • تعداد بازدید: 315
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تصاویر سنجش از دور از قابلیت بسیار بالایی در مدیریت منابع طبیعی برخوردارند که یکی از مهم ترین آن ها تهیه نقشه پوشش و کاربری اراضی است. نقشه های پوشش اراضی یکی از مهم ترین و اساسی ترین اطلاعات پایه مورد نیاز کارشناسان منابع طبیعی در راستای مدیریت درست و استفاده بهینه منابع طبیعی است. سنجش از دور ابزاری ضروری و باارزش جهت تهیه نقشه پوشش اراضی می باشد، در سال های اخیر روش های طبقه بندی تصاویر ماهواره ای هم افزایش چشم گیری داشته است. لازم و ضروری است تا از الگوریتم های متفاوت در تهیه نقشه پوشش اراضی بررسی شود. به همین منظور در تحقیق حاضر به مقایسه کارایی دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر احتمال در تهیه نقشه پوشش اراضی محدوده شهر اردبیل و اراضی تا شعاع سی و یک کیلومتری پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در مناطق بین پوشش های موجود در محدوده رفتار طیفی یکسان وجود دارد که سبب اختلال و بی نظمی در طبقه بندی صحیح محدوده می گردد. این بی نظمی در هر دو الگوریتم های به کار گرفته شده سنجش شد. با استفاده از تفسیر چشمی و تهیه داده تعلیمی دقیق طبقه بندی قابل قبولی از تصویر ماهواره لندست 8 oli حاصل شد. هم چنین ضریب کاپا و صحت نقشه های نهایی 82.0 و 57.86 برای روش شبکه عصبی مصنوعی و 90.0 و 01.93 برای روش حداکثر احتمال برآورد گردید. نتایج صحت بالاتر روش حداکثر احتمال نسبت به روش شبکه عصبی مصنوعی در محدوده موردمطالعه را نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها