• بررسی دلایل علمی کاهش گلدهی و عملکرد زعفران در شهرستان نیشابور در سال زراعی 89-88

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 307
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  وجود بهره برداران خرده مالک و قطعات کوچک زیرکشت زعفران و تعداد زیاد بهره برداران و خانواده های آنان در شهرستان نیشابور باعث شده است این گیاه نقش مهمی در تامین معاش زندگی و اقتصاد خانواده های بهره بردار روستایی شهرستان ایفا نماید. بنابراین هر عاملی که باعث کاهش عمده عملکرد زعفران در واحد سطح میگردد، باید بررسی و جهت رفع آن اقدام کرد. این بررسی به دنبال کاهش گلدهی و عملکرد زعفران در سال زراعی 89-88 به منظور تعیین دلایل علمی افت عملکرد زعفران در شهرستان نیشابور صورت گرفت. نتایج بررسی های انجام شده نشان داد بخشی از کاهش تولید گل زعفران مربوط به بارندگی بی موقع روز اول تیرماه سال 1398 و بخش دیگر مربوط به کاهش نزولات جوی و افزایش دما در طی سال زراعی 89-88 به خصوص در طی ماه های پاییز (آبان و آذر) سال 88 و بهار سال 89 بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها