• ارزیابی شاخص های خشکسالی در ایستگاه های سینوپتیک تبریز و سهند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/08/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/08/10
  • تعداد بازدید: 262
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  خشکسالی پدیده ای است اقلیمی که جزو مخاطرات طبیعی به شمار می رود و می تواند به صورت دوره ای در هر منطقه و با هر شرایط آب و هوایی رخ می دهد. شناخت مشخصات خشکسالی از ملزومات مدیریت منابع آب و کاهش ریسک خشکسالی می باشد. به منظور تشخیص دادن خشکسالی و ویژگی های آن شاخص هایی وجود دارد که از طریق آن ها می توان وقوع خشکسالی را مشخص نمود. با توجه به اینکه از بین متغیرهای اقلیمی بارش بعنوان مهم ترین متغیر تعیین کننده شرایط خشکسالی است لذا در این تحقیق از شاخص های spi، درصد نرمال و دهک ها که همگی مبتنی بر تحلیل بارندگی می باشند جهت پایش خشکسالی در ایستگاه های سینوپتیک تبریز و سهند واقع در شهرستان تبریز مورد استفاده قرار گرفت. طبق محاسبات و بررسی های این تحقیق در تمام شاخص های خشکسالی هواشناسی برای ایستگاه تبریز خشک ترین سال، سال 1990 و مرطوب ترین سال، سال 1963 و در ایستگاه سهند خشک ترین سال،سال 2017 و مرطوب ترین سال، سال 2004 بدست آمده است. هم چنین نتایج نشان می دهد روش بارش استاندارد، شاخص دهک ها و شاخص درصد نرمال به ترتیب بهترین تا بدترین تطابق با نمودار بارش میانگین را در این مقایسه ارائه داده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها