• شناخت مولفه های کالبدی معماری بومی در شهر گلمکان از طریق بررسی مصادیق بومی و معاصر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/11/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/11/10
  • تعداد بازدید: 398
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله حاضر با هدف شناخت ویژگی ها و مولفه های کالبدی و عملکردی معماری بومی، به معرفی عوامل تاثیرگذار در شکل گیری معماری بومی یک منطقه پرداخته است. برای نیل به این هدف معماری بومی شهر گلمکان به عنوان نمونه موردی، مورد بررسی قرار گرفت به منظور تبیین موضوع، ابتدا معماری زمینه گرا و دسته بندی آن بررسی شد و پس از آن، تعریفی از معماری بومی از منظر صاحب نظران مختلف ارائه گردید در ادامه بر معاصر سازی معماری بومی، متناسب با شرایط زمانی و مکانی و وقایع روز مورد تاکید قرار گرفت و با شناخت مولفه های کالبدی و عملکردی معماری بومی، مصادیقی از معماری های به وجود آمده بر اساس این رویکرد (معماری بومی)، مطرح شده و جایگاه آن معماری در روند معاصر مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در پایان شهر گلمکان و ویژگی های موثر در شکل گیری معماری این شهر به عنوان مصداقی از معماری بومی مورد واکاوی قرار گرفت تا با شناخت عوامل موثردر معماری بومی این شهر، به بررسی تاثیر این عوامل در سه مقطع، یعنی معماری گذشته، معماری زمان حال و معماری بومی معاصرسازی شده (مورد پیشنهادی) پرداخته شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها