• تاثیر باز زنده سازی منظر میراث فرهنگی و طبیعی در توسعه گردشگری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/11/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/11/10
  • تعداد بازدید: 235
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  باززنده سازی در برگیرنده کلیه ی فعالیت هایی است که در نهایت به بقاء و معرفی هرچه بهتر تمدن و فرهنگ گذشته یک سرزمین منجر می گردد. این فعالیت شامل بررسی روند تاریخی و کلیه حوادث و ویژگی هایی است که یک سایت را در بستر سرزمین نسبت به فضاهای دیگر متمایز می سازد. در واقع باززنده سازی شامل مجموعه اقدامات متنوع و تکمیلی است که برای بازگرداندن حیات مجدد به بناء و مجموعه صورت می گیرد. این اقدامات می توانند در سازمان کالبدی- فضایی صورت پذیرد و سبب حذف و اضافه نمودن بخش هایی از سازمان کالبدی فضایی بافت کهن شوند، بی آنکه به هویت کلی آن خدشه ای وارد شده باشد. امروزه صنعت گردشگری در جهان به عنوان یکی از صنایع سود آور مورد توجه کشورها و کارشناسان مربوطه می باشد به طوری که گردشگری در حال حاضر به فعالیت بزرگ اقتصادی تبدیل شده است. در کشورمان با توجه به این که میراث فرهنگی و طبیعی غنی دارد می تواند با برنامه ریزی مناسب گردشگر زیادی جذب کرد. یکی از این برنامه ریزی ها، برنامه ی احیاء و باززنده سازی منظر فرهنگی و طبیعی می باشد. این نوشتار به دنبال آن است تا با برشمردن سلسله راهبردها و اقدامات صورت گرفته در طرح باززنده سازی منظر میراث فرهنگی و طبیعی از یکسو و از سوی دیگر میزان تأثیر این اقدامات در توسعه گردشگری را مورد پرسش قرار دهد. نتایج این بررسی نشان می دهد که برنامه ریزی باززنده سازی منظر میراث فرهنگی و طبیعی در جهاتی توسعه گردشگری را تقویت و در جهاتی نیز مغشوش کرده است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش توصیفی و تحلیلی و روش جمع آوری داده ها مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسناد تاریخی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها