• مطالعه نظری انتقالات پروتونی 2و 3-دی آمینوپیریدین با 3-نیترو بنزوئیک اسید براساس تئوری تابعی چگال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/11/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/11/07
  • تعداد بازدید: 377
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ترکیب های انتقال پروتون در اثر انتقال یک یا چند پروتون بین دو گروه دهنده و پذیرنده بوجود می آیند، که در ادامه می توانند به عنوان لیگاند با هسته های فلزی، کمپلکس ها را تشکیل دهند. در این پژوهش انتقال پروتون از واکنش 2و 3-دی آمینو پیریدین، 3- نیترو بنزوئیک اسید برای انجام محاسبه های نظریه ی تابعی چگال در سطح b3lyp/6311+g(d,p) انتخاب شد. محاسبه های بهینه سازی، فرکانس، انتقال های الکترونی در طیف سنجی مرئی ‒ فرابنفش، انرژی اوربیتال های مرزی و nbo برای لیگاند 2و 3-دی آمینو پیریدین- 3- نیترو بنزوئیک اسید به کمک نرم افزار nwchem انجام شد. مقایسه پیک های ارتعاشی لیگاند انتقال پروتون تهیه شده و گونه های دهنده و پذیرنده پروتون، تشکیل پیوند هیدروژنی بین مولکولی در لیگاند را نشان می دهد. پیک های محاسبه ای طیف سنجی مرئی ‒فرابنفش این لیگاند مربوط به انتقال های ilct در هر دو گونه ی دهنده و پذیرنده با ویژگی n(p)/ππ* می باشند. پیوندهای هیدروژنی o-h…n و n-h…o باعث پایداری ترکیب انتقال پروتون ذکر شده به مقدار kcal-1 393.30 – mol می شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها