• بررسی روش های مختلف گودبرداری (مطالعه موردی روش میخ کوبی و ملزومات طراحی آن)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/11/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/11/21
  • تعداد بازدید: 249
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  گودبرداری یک ضرورت در اکثر پروژه های ساختمانی و غیرساختمانی تلقی می گردد و عدم توجه انتخاب روش مناسب و منطقی و طراحی و اجرای دقیق آن جدای از تحمیل هزینه های گزاف اجرایی می تواند منجر به خسارات جانی و مالی فراوان گردد. با توجه به اینکه روش های مختلفی به منظور گودبرداری وجود داشته لذا در وهله اول بایستی براساس معیارهای فنی و اجرایی و ایمنی و منابع پروژه روش مناسب به منظور گودبرداری انتخاب گردد. فاکتورهایی هم چون سرعت و زمان اجرا و هزینه و امکانات اجرایی و نوع خاک و فضای کاری و مشخصات ابعادی گود و منظمی و نامنظمی و آن در پلان و ارتفاع و مقدار سربار مجاور گود و نوع آن و فاصله آن از لبه گود و شرایط لرزه خیزی منطقه و ... در این خصوص بایستی مد نظر قرار گیرد. در این خصوص روش استفاده از شمع درجا مطمئن ترین روش بوده ولی روشی نسبتا گران می باشد. استفاده از روش میخ کوبی به شرط طراحی مناسب و اصولی آن می تواند به عنوان روشی مناسب و اقتصادی تلقی شده که براساس توصیه دستورالعمل طراحی سیستم نیلینگ منتشر شده از سوی fhwa و به صورت تحلیلی مبتنی بر روابط ارایه شده و طراحی نرم افزاری براساس استفاده از روش های عددی و نرم افزارهای تخصصی ژئوتکنیک می تواند مورد توجه طراحان و مجریان قرار گیرد. در این خصوص تخمین مناسبی از پارامترهای مقاومتی خاک و مدل سازی مناسب و لحاظ نمودن اثرات لرزه ای و کلیه بارها و سربارهای موثر بر رفتار سیستم میخ کوبی بایستی مورد توجه قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها