• معماری سنتی و هنر گرافیک محیطی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/11/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/11/21
  • تعداد بازدید: 426
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بناهایی که به دست انسان ساخته می شود، جلوه هایی از نگرش او به جهان هستی است که نشان دهنده قوه ی فکری و ساختار فرهنگی، اجتماعی افراد آن جامعه می باشد. این برداشت که معماری می تواند دیدگاهی طبیعی یا مافوق طبیعی داشته باشد. در هر حال خارج از تأثیر محیط اطراف و اقلیم جغرافیایی انسان نیست، لذا در بررسی معماری یک بنا، ابتدا باید جهان و جهان بینی سازنده آن بنا را مورد کنکاش قرار داد تا بتوان افکار و عقاید او را در حجمی از آرایش فضا و مکان مشاهده کرد. زمان بسرعت در حال گذر و تغییرات و پیشرفت و صنعتی شدن، دائما مسیر جدیدی را برای حرکت سهل تر، روشن می سازد. از این رو بر آن شدم موضوعی را انتخاب نمایم که در این مسیر دستخوش تغییرات بسیار زیادی می باشد و همگام با پیشرفت های روزمره حرکت می کند. هنر گرافیک محیطی، معنای بطور کل، جامع و قالب را در بر می گیرد. به قسمی که تمام محیط پیرامون ما به نحوی نشات گرفته از این هنر می باشد. البته در صورتی که تمام اشکال ذاتی بوجود آمده را یک نوع هنر بدانم. پیوندی که بین زندگی و محیط ما وجود دارد باعث شده که کلیتی بنام گرافیک محیطی بوضوح قابل فهم و درک باشد. اشکال، چینش، ابعاد و فضاهای موجود میان ما و محیط پیرامون ما بخودی خود، حال خواسته یا ناخواسته گاهی سبب جذب این محیط می گردد. نوعی طراحی که رابط هنرهای تجسمی با محیط بیرونی پیرامون ما می باشد. این طراحی سبب انگیزش و جذب و لذت بردن از امکانات می باشند که تماما، ابزارهایی هستند که باعث خلق این هنر می گردند. این پژوهش مبتنی بر مطالعات توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای دربررسی معماری سنتی وگرافیک محیطی که باعث افزایش ادراک و ساخت و شناخت هویت بصری و ملی یک سرزمین می گردد می باشد که بنا به تقسیمات و تفاوت نژادی و قومی ممکن است دارای تنوع و تفاوت هایی نیز باشد. از جنبه ها و ابعاد مختلف می توان به این مقوله نگریست. گرافیک محیطی، زبان سخن با محیط اطراف است. این هنر بدلیل گستردگی بسیار، دارای مرز و محدوه مشخصی نمی باشد و دائما در حال رشد و تکامل است ولی آنچه مهم است، این است که، گرافیک محیطی در عصر حاضر تکه ای جدا نشدنی از محیط اطراف بوده و در جهت هویت بخشیدن به مکان، و پیشبرد اهداف می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها