• نمادشناسی و نشانه شناسی مبتنی بر هویت در معماری ایرانی (مطالعه موردی: بازشوهای خانه های قاجاری تبریز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 455
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نمادها و نشانه های معماری ایرانی در مناطق مختلف باعث ایجاد هویت برای هر شهر و اقلیم خاص می شوند. نمادها می توانند عناصر کالبدی و شاخص های شکلی مانند بازشوهای بناها باشند که با در نظر گرفتن اقلیم و فرهنگ آن منطقه بررسی می شود. پژوهش حاضر با هدف مطالعه بازشوهای خانه های قاجاری در تبریز به جهت نمادشناسی و نشانه شناسی مبتنی بر هویت تدوین گشته است. طرح بازشوها مشتمل بر تناسبات، تعداد، کتیبه ها و قدمت آن در خانه های بهنام، قدکی و علوی تبریز در مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت توصیفی، تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از مطالعات میدانی و مشاهده مستقیم از بناها می باشد. تحقیق در پی یافتن تناسبات و زیبایی شناسی کمی و کیفی بازشوهای خانه ها جهت ارائه راهکاری برای ایجاد الگوهای بهتر طراحی بوده است. نتایج حاصله موید این مطلب است که هم اقلیم و هم فرهنگ در شکل گیری بازشوها تاثیر بسزایی داشته است. درصد بازشوها در نمای جنوبی بیش تر از سایر نماها می باشد، ارسی در بناها قابل مشاهده است و اکثر کتیبه های مورد استفاده به شکل نیم بیضی، نیم دایره و یا صاف است، هم چنین در و پنجره مشبک نیز بیش تر از سایر انواع بازشوها استفاده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها