• تحلیل و ارائه الگوی بهینه فضای سبز در سطوح شهری با استفاده از مدل های تصمیم گیری (mcdm) مطالعه موردی: شهر سراب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 256
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  افزایش جمعیت و به تناسب آن رشد و توسعه شهر نشینی باعث دوری انسان از طبیعت شده و این افزایش جمعیت و دخالت در محیط طبیعی نیازهای طبیعی و زیست محیطی انسان را بیشتر بروز داده است که نمود عینی آن فضای سبز و پارکها هستند. هدف این پژوهش تحلیل وضعیت و ارائه الگوی بهینه فضای سبز در سطوح شهر سراب با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (mcdm) است. روش پژوهش از توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است و برای این کار 11 معیار انتخاب و با استفاده از تکنیک ahp وزندهی شدند و با استفاده از نرمافزار, irdisi selva gis و اکسل داده ها را آماده و تجزیه و تحلیل کرده و در ادامه به ارائه نقشه الگوی بهینه فضای سبز شهر سراب با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی (wlc) اقدام کردیم، نتایج نشان از کمبود و پراکنش نامناسب پارک ها در سطح شهر سراب دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها