• بررسی عددی اثر بار انفجاری بر قاب های بتن مسلح تقویت شده با الیاف frp

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 236
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی عددی اثر بار انفجاری بر قاب های بتن مسلح تقویت شده با الیاف frp

  در پژوهش حاضر رفتار قابهای بتن مسلح تقویتشده با الیاف frp تحت بار انفجاری بررسی شد. بدین منظور تعداد 8 نمونه قاب بتن مسلح با تعداد دهانه و طبقه های متفاوت در نرمافزار abaqus شبیه سازی شدند. نتایج تحلیل در غالب نمودارهای نیروی برشی زمان، نیروی محوری زمان و انرژی جنبشی زمان ارائه شدند. نتایج نشان داد که بیشینه نیروی جانبی ستون های قاب های شبیه سازی شده در زمان اولیه ی بار انفجاری رخ می دهد. در واقع در آغاز بارگذاری، کلیت سازه پاسخی به بارگذاری نداده است. با افزایش تعداد طبقه و دهانه، نیروی برشی ستون های طبقه اول قاب های شبیه سازی شده افزایش می یابد. تقویت ستون های قاب های بتن مسلح با الیاف frp نقش قابل توجهی در افزایش ظرفیت باربری و کاهش انرژی جنبشی قاب های شبیه سازی شده داشته است. هم چنین در انتها نتایج تحلیل در غالب کانتور تغییرمکان خارج از صفحه ارائه شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها