• ارزیابی تاثیر موج سطحی بر رفتار دینامیکی مخازن هوایی ذخیره آب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 309
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارزیابی تاثیر موج سطحی بر رفتار دینامیکی مخازن هوایی ذخیره آب

  از طریق روش المان محدود می توان پاسخ های دینامیکی را با هم در سیستم مخازن مایع مورد تحقیق قرار داد. رفتار خاک با استفاده از شرایط مرزی مخازن به صورت خطی شبیه سازی شده است. در این تحقیق، علاوه بر انعطاف پذیری دیواره، تأثیرات اندرکنش سیال و سازه روی پاسخ لرزه ای مخازن برای احتساب تأثیرات فندانسیون انعطاف پذیر به صورت شرایط مرزی خطی مورد بررسی قرار گرفته اند و به ارائه پاسخ دینامیکی مخازن مستطیلی شکل در فضاهای سه بعدی با استفاده از روش اجزاء محدود پرداخته شده است. شرایط مرزی هر دو دیوار صلب و انعطاف پذیر در روش اجزاء محدود سه بعدی برای بررسی تأثیر انعطاف پذیری دیوار روی پاسخ لرزه ای سیستم مایع و مخزن در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، مدل سه بعدی از مسأله اندرکنش سیال و سازه به انضمام انعطاف پذیری دیوار تحت سه مؤلفه از زلزله تحلیل شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که موج سطحی تاثیری زیادی در رفتار دینامیکی مخزن هوایی دارد و همچنین منعطف درنظر گرفتن پی منجر به جذب انرژی وارده و کاهش نسبی پاسخ ها می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها