• تأثیر طراحی کالبدی بر احساس امنیت ساکنان ساختمان های بلندمرتبه مسکونی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 532
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تأثیر طراحی کالبدی بر احساس امنیت ساکنان ساختمان های بلندمرتبه مسکونی

  امروزه در اکثر شهرهای متوسط و بزرگ، بلندمرتبه سازی به عنوان یک پدیده مهم و اساسی مطرح شده است. احساس امنیت همواره موردتوجه برنامه ریزان و طراحان می باشد، عوامل مختلفی بر احساس امنیت ساکنین در ساختمان ها تأثیرگذارند که در این پژوهش به عوامل کالبدی آن خواهیم پرداخت. اشاره به رویکرد cpted طراحی کالبدی شهر از طریق طراحی کالبدی ساختمان و طراحی و دسترسی به اماکن جرم خیزمی توان از ایجاد محیط های مناسب برای جرم و جنایت پرهیز نمود که خود بیانگر ضرورت این موضوع می باشد. در پاسخ به تأثیر طراحی کالبدی بر احساس امنیت ساکنان ساختمان های بلندمرتبه مسکونی باید چنین بیان نمود که با تعیین خط مشی های منطقی می توان از طریق معماری نقش مهمی را در احساس امنیت ساکنان ساختمان های بلندمرتبه ایفا نمود. از اهداف این پژوهش، ارائه راهکارهایی مبنی بر ارتقاء احساس امنیت ساکنان ساختمان های بلندمرتبه و عوامل تأثیرگذار بر آن می باشد. روش تحقیق به کاررفته در این مقاله کیفی و پیمایشی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط طراحی کالبدی و ارتباط آن با امنیت در ساختمان های بلندمرتبه که دارای بخش های مختلف ازجمله: محصوریت فضا، نظارت طبیعی، تناسبات فضایی است اشاره نموده و با عنایت به تعرفه و جایگاه احساس امنیت باید به این موضوع توجه نمود که هرگونه فضایی که توسط طراح ایجاد می شود دارای کاربرد می باشد و طراح نباید برای ایجاد امنیت در فضاهای مسکونی احساس امنیت را از ساکنین سلب نماید. علی الرغم در نظر گرفتن امنیت در طراحی مهم ترین بعد آنکه همان احساس امنیت می باشد را در نظر گرفت. در طراحی مجتمع های مسکونی باید سرانه های مختلف برای احساس امنیت برای ساکنین از بعد سنی و جنسیتی را ایجاد نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم