• نقش برنامه ریزی درطراحی معماری کمپ ورزشی و تفریحی بانوان با رویکرد معماری پایدار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 345
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله نقش برنامه ریزی درطراحی معماری کمپ ورزشی و تفریحی بانوان با رویکرد معماری پایدار

  هدف این مطالعه پرداختن به موضوع ضرورت برنامه ریزی در فرآیند طراحی معماری فضاهای ورزشی بانوان با رویکرد پایدار می باشد. برنامه ریزی و برنامه دهی طرح مورد نظر مستلزم شناخت ابعاد و عوامل موثر در شکل گیری آن می باشد. که در این تحقیق جنبه های مختلف شناخت موضوع، مکان یابی، جامعه هدف وبهره برداران، عوامل فرهنگی و اجتماعی، ایمنی با رویکرد معماری پایدار مورد بررسی قرار گرفت. طرح حاضر درصدد بوده با بررسی موارد و آیتم های گوناگون مورد برنامه ریزی قرار گرفته به استخراج راهکارهای مطلوب در چارچوب برنامه ریزی معماری بدان پاسخ داده و در نهایت چگونگی کاربرد و اجرابی انرا به بحث گذارد. با توجه به اهمیت ورزش و اینکه امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند برای تشویق زنان و کودکان به ورزش کردن و هم چنین تربیت و پرورش استعدادها، بامدیریت و برنامه دهی طرح صحیح ازاهداف حاضر می باشد. سالم زیستن و سلامتی روح و روان در زندگی امروز بشر مخصوصاً بانوان از ارکان مهم خوب زندگی کردن محسوب می شود وبدون شک سلامتی وتندرستی برای انسان امروز در محیط خشک و بی تحرک کار و زندگی می تواند نقش بسیار مهمی در شاد زیستن و افزایش کارایی انسان داشته باشد. از طرفی براورده کردن این خواست و تشویق زنان به ورزش کردن و همچنین تربیت وپرورش استعدادها برای ورزش مستلزم ایجاد فضاهای مناسب می باشد.که درمواجهه با این خواسته ها و جلوگیری از هرگونه انحراف و هدررفت منابع برنامه دهی طرح با تکیه برشناخت عوامل مورد بررسی قرار گرفت. نوع روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است و تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود و در نهایت جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها