• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 544
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بازشناسی اصول تاثیرگذار بر زیست پذیری شهری در فضاهای مسکونی

  امروزه زیست پذیری در بیشتر کشورهای توسعه یافته به عنوان یک اصل راهنما در چارچوب گفتمان پایداری در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی شهری گسترش پیدا کرده است. مدیریت شهری، الگوی تاریخی و چشم انداز طبیعی از جملهٔ مهم ترین عوامل مؤثر بر زیست پذیری شهر هستند. روش کار در مقاله حاضر، از نوع مروری می باشد و با استفاده از بررسی متون کتابخانه ای و پایگاه های اینترنتی انجام شده است. در این تحقیق، ابتدا به بررسی پیشینه تحقیق و سپس مبانی نظری مرتبط با زیست پذیری شهری پرداخته شده و مدل مفهومی آن نیز ارائه گردیده است. سپس به بررسی تعاریف و عوامل مؤثر در بازشناسی اصول مؤثر بر زیست پذیری شهری در فضاهای مسکونی و مفاهیم نظری آنها پرداخته شده است. با بازشناسی انجام گرفته می توان گفت که برخی از شاخص های مهم زیست پذیری به شرح زیر است: دسترسی راحت به خدمات و امکانات، امنیت، پایداری، فضای سبز مناسب، کیفیت هوا، توجه به اصول فرهنگی جامعه، انعطاف پذیری برای فراهم آوردن مجتمع مسکونی مطلوب که در نهایت با درک درست پیوند میان این عوامل، می توان به مسکنی مطلوب دست یافت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها