همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثر بخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود کیفیت زندگی مادران کودکان دارای اختلال کمبود توجه و بیش فعالی (adhd) جزیره قشم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/01/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/01/20
  • تعداد بازدید: 474
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اثر بخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود کیفیت زندگی مادران کودکان دارای اختلال کمبود توجه و بیش فعالی (adhd) جزیره قشم

  هدف پژوهش حاضر اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود کیفیت زندگی مادران کودکان دارای اختلال کمبود توجه و بیش فعالی (adhd) جزیره قشم است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بوده و جامعه آماری مادران کودکان دارای اختلال کمبود توجه و بیش فعالی جزیره قشم می باشد. حجم نمونه این پژوهش شامل تعداد 30 نفر مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و کمبود توجه بود که از طریق مراجعه به مرکز اختلالات یادگیری بدست آمد. ابزار جمع اوری اطلاعات در این تحقیق پکیچ آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی mbct  و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت بود. با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل، مادران 30 کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی-کمبود توجه، به صورت در دسترس انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آزموش برنامه گروهی آموزش ذهن آگاهی mbct قرار گرفته سپس با پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت در دو مرحله ( قبل و بعد از مداخله) ارزیابی شدند. متعاقب آن داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اجرای برنامه آموزشی منجر به افزایش معنادار کیفیت زندگی مادران گروه آزمایش در مقایسه با مادران گروه کنترل شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها