• علت پیدایش شهر و رشد آن از منظر اقتصاد شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/17
  • تعداد بازدید: 831
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله علت پیدایش شهر و رشد آن از منظر اقتصاد شهری

  اقتصاد شهری، زمین های مطالعاتی است که بر پایه مسأله تمرکزیابی جمعیت و فعالیت اقتصادی در فضای جغرافیایی شکل گرفته  است. پس، می توان اقتصاد شهری را به عنوان مطالعه روابط فضایی میان افراد، خانوارها و شرکت ها از یک منظر اقتصادی تعریف نمود. این امر، بدان معناست که تمرکز اقتصاد شهری به طور عمده بر ارائه تحلیلی فضایی از فعالیت های اقتصادی در شهرها است. بیشتر تحلیل های اقتصاد شهری، به دنبال بسط رفتارهای افراد و شرکتها در اقتصاد خرد به نحوه اثرگذاری عامل فضا بر این قبیل رفتارها بوده است (شورچه، 1396  به نقل از (nourse, 1971; rasmussen, 1973; burnell, 2010. آرنوت و مک میلن، در پاسخ به نخستین پرسش اقتصاد شهری  علت وجود شهرها با واکاوی نوع جهت گیری، دانشمندان اجتماعی، تبیین های متفاوتی برای وجود شهرها ارائه داده اند. تاریخدانان نظامی، تمرکز جمعیت در قالب شهرها را به دلیل دفاع از خود در برابر یورش دیگران می دانند. تاریخدانان دین، عامل مذهب را به عنوان عامل تأثیرگذار بر تمرکز افراد در قالب شهرها مطرح می کنند. جامعه شناسان نیز ممکن است بر این عقیده باشند که انسان ها، میل به تعامل اجتماعی در کنار یکدیگر دارند، بنابراین این اشتیاق، زمینه تمرکز فضایی آن ها در قالب شهرها می شود (arnott and mcmillen, 2006). در این اثر، بهطور خلاصه به مهم ترین شرایط و عوامل دخیل در پیدایش شهرها  با تأکید بر موضوع اقتصاد شهری  اشاره شده و با دسته بندی و تحلیل محتواگونه از میزان اثرگذاری این شرایط، به موضوع رشد شهر از منظر اقتصاد شهری پرداخته می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها