• نقش ذهن آگاهی و شوخ طبعی در پیش بینی خوش بینی دانشجویان دانشگاه تبریز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/07/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/07/01
  • تعداد بازدید: 311
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله نقش ذهن آگاهی و شوخ طبعی در پیش بینی خوش بینی دانشجویان دانشگاه تبریز

  خوش بینی به عنوان یکی از سازه های روانشناسی مثبت گرا، نوعی نگرش فردی نسبت به زندگی محسوب می شود و مطالعات نشان می دهد که خوش بینی نقش تعیین کننده ایی در بهزیستی روانی افراد بازی می کند. هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش ذهن-آگاهی و شوخ طبعی در پیش بینی خوش بینی بود. برای انجام این پژوهش تعداد 240 نفر از جامعه دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در سال تحصیلی 97-98 به روش نمونه گیری خوشه ایی دو مرحله ایی انتخاب و به پرسشنامه های 5 عاملی ذهن آگاهی (ffmq)، شوخ طبعی(shq)  و خوش بینی (شی یر و کارور)  پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان و با استفاده از نرم افزار spss  تحلیل شد. نتایج حاکی از پیش بینی متغیر خوش بینی توسط ذهن آگاهی و شوخ طبعی به طور مثبت و معنادار (p=0.05)  بود. لذا می توان گفت که ذهن آگاهی و شوخ طبعی نقش تعیین کننده و با اهمیتی در پیش بینی معنادار خوش بینی دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها