• تاثیر پارامترهای مختلف سازه ای بر روی نشست و ظرفیت باربری ستون های سنگی با استفاده از روش المان محدود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/23
  • تعداد بازدید: 293
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر پارامترهای مختلف سازه ای بر روی نشست و ظرفیت باربری ستون های سنگی

  با استفاده از روش المان محدود روش ستون سنگی برای بهبود زمین یک تکنیک جایگزینی است که خاک های ضعیف با استفاده از یک مته ارتعاشی استوانهای جابه جا می شود، در این روش ابتدا یک ستون ایجاد می شود و سپس با سنگ دانه های با کیفیت خوب و تراکم پر می ود. با گنجاندن سنگ دانه ها در خاک محل مورد نظر، سختی و ظرفیت باربری خاک افزایش می یابد. در این تحقیق با مدل سازی عددی در نرم افزار plaxis 8.5 ستون های سنگی موجود در خاک سست با تغییر پارامتر قطر، طول و فاصله مرکز به مرکز ستون های سنگی از هم و هم چنین تغییر در تعداد ستون های سنگی در حالت های تقارن محوری و کرنش مسطح بدست آمده و باهم مقایسه می گردد. نتایج نشان می دهدکه کاهش فاصله مرکز به مرکز ستون ها، افزایش قطر و هم چنین افزایش مشخصات فیزیکی مصالح بکار برده شده منجر به افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست در محل اجرای ستون سنگی می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها