• بررسی تاثیر ابعاد مقطع بر روی کمانش آرماتور و دوران پلاستیک در ستون بتنی کوتاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/30
  • تعداد بازدید: 189
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی تاثیر ابعاد مقطع بر روی کمانش آرماتور و دوران پلاستیک در ستون بتنی کوتاه

  در هنگام وقوع زلزله های بزرگ، انتظار می رود آرماتور های طولی در اعضای سازه ای بتن آرمه تحت کرنش های بزرگ کششی و فشاری چرخه ای قرار گیرند که بنا به دلایلی ممکن است دچار کمانش شوند. کمانش آرماتور در اعضای بتن آرمه یک وضعیت خرابی کلیدی می باشد، زیرا برخلاف خرابی های ناشی از خمش، کمانش آرماتور به تعمیرات وسیع تری نیاز دارد که عملکرد سازه را مختل کرده و پیامدهایی بر روی ایمنی آن دارد. تحلیل کمانش نیازمند در نظر گرفتن رفتار غیر خطی هندسی و همینطور غیر خطی مصالح می باشد. آیین نامه های ساختمانی در روش های غیر خطی، معیار های پذیرش برای ستون را بر حسب مقادیر دوران پلاستیک و بر اساس معیار هایی نظیر بار محوری، آرماتور های عرضی و برش آن کنترل کرده و تاثیر بعد ستون را در نظر نگرفته اند. در این مقاله ستون آزمایش شده توسط mitra و bindhu، پس از صحت سنجی با رابطه پیشنهادی بری و ابرهارد در مورد پیش بینی دریفت متناظر با کمانش، در نرم افزار opensees مدل شد و تاثیر ابعاد مقطع آن در کمانش آرماتور های طولی اش مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان این نتیجه حاصل شد که با افزایش نسبت بعد ستون در راستای اعمال بار جانبی به بعد عمود بر آن (h/b)، ظرفیت جانبی ستون افزایش و دریفت متناظر با کمانش کاهش می یابد. هم چنین تاثیر افزایش بعد ستون بر روی دوران پلاستیک آن در دوحالت (بر مبنای ضرایب priestley (1996) و mattock (1967)) بررسی شد، نتایج حاکی از آن است که افزایش بعد ستون، دوران پلاستیک آن را افزایش می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها