• بررسی عملکرد لرزه ای سیستم دیوار برشی گهواره ای چندگانه تحت دو تراز زلزله ی dbe و mce

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/30
  • تعداد بازدید: 267
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی عملکرد لرزه ای سیستم دیوار برشی گهواره ای چندگانه تحت دو تراز زلزله ی dbe و mce

  اخیراً فلسفه ی طراحی آسیب گریز برای کاهش آسیب ساختمان ارائه و برای کاهش آسیب سازه ها در اثر زلزله های قوی، سیستم های گهواره ای معرفی شدند. سیستم های گهواره ای با انتقال بار اتلاف انرژی به المان های غیربحرانی و قابل تعویض و با ممانعت از شکست طبقه ی ضعیف، از آسیب سازه ای جلوگیری می کنند. این سیستم ها رویکردی پایدار برای طراحی سازه ای در مناطق زلزله خیز هستند. علی رغم مطالعات سال های اخیر در مورد سیستم های گهواره ای چندگانه، هنوز ابهامات زیادی درباره ی نحوه ی پاسخ این سیستم ها وجود دارد. در این پژوهش، با ارائه ی مدل های دقیق تر در نرم افزار sap 2000 و با تحلیل دوبعدی غیرخطی تاریخچه زمانی برای دیوار برشی بتن مسلح در قاب فولادی با 8، 12، 16و 24 طبقه در مناطقی با خطر لرزه خیزی متفاوت، نسبت به مطالعات گذشته نتایج دقیق تری از اثرات مقاطع گهواره ای چندگانه حاصل شده و پاسخ های سازه قاب فولادی با دیوار برشی بتن مسلح گهواره ای چندگانه در تراز زلزله ی mce و dbe ارائه شده است. از جمله نتایجی که در این پژوهش حاصل شده اند عبارتند از: مقدار بسیار ناچیز دریفت پسماند، محدوده ی ارتفاعی از سازه که بیش ترین شتاب و جابجایی ناشی از زلزله در آن محدوده به وقوع می پیوندد، کاهش دریفت پسماند و دریفت بین طبقه ای با افزایش ارتفاع سازه و تغییر راستای دریفت در میانه ی ارتفاع سازه.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها