اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • ارائه الگویی جهت مدل سازی نقش کارآفرینی در ایجاد مدل کسب و کار نوآورانه جهت رونق بازار مسکن در حوزه املاک و مستغلات مشهد در شرکت این سو آن سو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/07
  • تعداد بازدید: 142
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارائه الگویی جهت مدل سازی نقش کارآفرینی در ایجاد مدل کسب و کار نوآورانه جهت رونق بازار مسکن در حوزه املاک و مستغلات مشهد در شرکت این سو آن سو

  در این پژوهش، ارائه الگویی جهت مدل سازی نقش کارآفرینی در ایجاد مدل کسب و کار نوآورانه جهت رونق بازار مسکن در حوزه املاک و مستغلات مشهد، جهت بهره برداری توسط شرکت این سو آن سو؛ شرکت های ارائه دهنده خدمات نوآورانه املاک و مستغلات و اساتید و دانشجویان رشته های کارآفرینی و مدیریت فناوری نوآورانه و نوآوری، ارایه شد. داده های مربوط به ابزار بومی سازی مولفه های پژوهش، در فاصله زمانی اواسط اردیبهشت ماه 1397 جمع آوری شدند. اطلاعات جمع آوری شده جهت طراحی ارائه الگویی جهت مدل سازی نقش کارآفرینی در ایجاد مدل کسب و کار نوآورانه جهت رونق بازار مسکن در حوزه املاک و مستغلات مشهد در شرکت این سو آن سو به کمک محیط مدل سازی amos؛ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  مدل پیشنهادی پژوهش با توجه به خوشه (cluster) کارآفرینی (e) در برگیرنده گره هایی (node) از قبیل: فعالیت های کارآفرینانه در موتور نوآوری با کد رتبه بندی (e1)، روش انتقال فناوری در کارآفرینی با کد رتبه بندی (e2)، چرخه حیات راهبرد فناوری در کارآفرینی با کد رتبه بندی (e3)، معیارهای موثر بر انتقال فناوری در کارآفرینی با کد رتبه بندی (e4) و خوشه (cluster) مدل کسب و کار نوآورانه (ibm) در برگیرنده گره هایی (node) از قبیل: ابعاد یک پروژه آینده نگاری مدل کسب و کار نوآورانه با کد رتبه بندی (ibm1)؛ محیط نهادی tis از منظر کارکردهای نظام نوآورانه فناورانه با کد رتبه بندی (ibm2) نتایج نوآوری راهبردی با کد رتبه بندی (ibm3)؛ و خوشه (cluster) رونق بازار مسکن در خدمات نوآورانه نوین املاک و مستغلات (nsd) در برگیرنده گره هایی (node) از قبیل: نوآوری در توسعه محصول جدید جهت ارائه خدمات نوآورانه نوین با کد رتبه بندی (nsd1)؛ فرآیند تدوین نقشه راه فناوری جهت ارائه خدمات نوآورانه نوین با کد رتبه بندی (nsd2)؛ کانال های خارجی منبع نوآوری جهت ارائه خدمات نوآورانه نوین با کد رتبه بندی (nsd3)؛ تدوین شد. در نهایت حجم نمونه این پژوهش برابر است با 300 نفر از خبرگان در دسترس و متمایل به همکاری (100 نفراز خبرگان دانشگاهی و 200 نفر از خبرگان حوزه املاک و مستغلات مشهد و شرکت این سو آن سو) که با ترکیبی از دو روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند (قضاوتی) و نمونه گیری گلوله برفی شدند. به عبارت دیگر با توزیع 312 پرسشنامه، در میان خبرگان جامعه آماری؛ در پایان امکان گردآوری نظرات 300 نفر از خبرگان مذکور، میسر گردید. داده های مربوط به ابزار گردآوری اطلاعات (ابزار اندازه گیری تاثیر متغیرهای موثر بر تحلیل نقش کارآفرینی در ایجاد مدل کسب و کار نوآورانه جهت رونق بازار مسکن در حوزه املاک و مستغلات مشهد در شرکت این سو آن سو) در فاصله زمانی اوایل اردیبهشت ماه سال 1397 جمع آوری شدند. در نهایت مشخص گردید، مهم ترین نتایج پژوهش حاضر عبارت است از اینکه، همبستگی عاملی بین متغیرهای "خوشه رونق بازار مسکن در خدمات نوآورانه نوین املاک و مستغلات (nsd) در شرکت این سو آن سو" و "خوشه مدل کسب و کار نوآورانه (ibm)" بر اساس بارهای ساختاری تحلیل عاملی تاییدی برابر با 0.936 و همبستگی عامی بین "خوشه رونق بازار مسکن در خدمات نوآورانه نوین املاک و مستغلات (nsd) در شرکت این سو آن سو" و "خوشه کارآفرینی (e)" بر اساس بارهای ساختاری تحلیل عاملی تاییدی برابر با 0.5665 و همبستگی عاملی بین "خوشه مدل کسب و کار نوآورانه (ibm)" و " خوشه کارآفرینی (e)" بر اساس بارهای ساختاری تحلیل عامل تاییدی برابر با 0.521 محاسبه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها