• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 435
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی اثرات زیر کشندگی بایومایت بر برخی پارامترهای زیستی کنه تارتن دو لکه ای

  کنه تارتن دو لکه ای، tetranychus urticae koch (acari: tetranychidae) یکی از مهم ترین آفات گلخانه ای به شمار می رود. که امروزه با کاربرد سموم شیمیائی کنترل می گردد. لازم بذکر است که برای مصرف بهینه و مناسب آفت کش ها و حفاظت از محیط زیست، باید نسبت به هدف و چگونگی انجام سم پاشی آگاه بود. یکی از روش ها جهت کاهش اثرات سوء سموم بر محیط زیست و عوامل کنترل کننده طبیعی، کاربرد آن ها بصورت دزهای زیر کشنده است که علی رغم کم شدن دز سم نسبت به میزان توصیه شده، می توانند به جمعیت آفت تاثیرگذار باشند و نقش خوبی را برای مبارزه ایفا کنند. تحقیق حاضر به بررسی اثرات زیر کشندگی (بایومایت) در سه غلظت lc5، lc10 و lc20 بر برخی پارامترهای زیستی کنه تارتن دو لکه ای در شرایط دمایی 2±25 درجه سانتی گراد، رطوبت 5±60 درصد و دوره نوری 16:8 (روشنایی: تاریکی) ساعت می باشد. داده های خام بر اساس روش آنالیزی جدول زندگی دو جنسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقدار پارامتر امید به زندگی (exi) برای جنس ماده در تیمار شاهد، 13.68 روز و برای روز دهم به دست آمد، در حالی که مقدار امید به زندگی جنس ماده برای تیمار lc20، 10.58 روز به ثبت رسید.

  پارارمتر ارزش باروری (vxj)، در تیمار lc20، 20.99 بر روز و برای تیمار شاهد 23.90 بر روز و به ترتیب در روزهای دوزادهم و سیزدهم به ثبت رسید. بیشترین میزان پارامتر مرگ و میر ثبت شده، در بین مراحل مختلف رشدی قبل از بلوغ، در دوره پروتونمف تیمار lc20 با مقدار 0.05 ± 0.30 محاسبه گردید. در مجموع با در نظر گرفتن نتایج حاصله، به نظر می رسد که دزهای زیر کشنده بایومایت، توانایی کنترل کنه تارتن دو لکه ای را داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها