• مکان یابی محل دفن پسماند شهری در دشت سلطانیه- خدابنده با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 384
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مکان یابی محل دفن پسماند شهری در دشت سلطانیه- خدابنده با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره

  با نگرش به روش های قدیمی و منسوخ مکانیابی جایگاه دفن پسماند، ارزیابی دوباره برگزینی مناسب ترین جایگاه دفن پسماند، کاری بایسته به شمار می رود. این پژوهش با انگیزه ارزیابی تناسب پذیری جایگاه انباشت پسماند در 6 کیلومتری جنوب شهرستان قیدار، در دشت سلطانیه-خدابنده انجام شده است. در این پژوهش از ترکیب سامانه اطلاعات مکانی و فرآیند ترکیب خطی-وزنی (wlc) برای دستیابی به هدف موردنظر بهره گرفته شده است. داده های گوناگون هیدرولوژیکی، محیط زیستی، اجتماعی- اقتصادی و زمین شناسی گردآوری و مورد بررسی قرار گرفت.

  پس از آماده سازی پایگاه داده، بر پایه قوانین محلی موجود و داده های در دسترس، سه معیار اصلی و 11 معیار فرعی (زیرمعیار) در نظر گرفته شد. پس از فراهم کردن نقشههای رستری از زیرمعیارها، نقشه های استاندارد شده با مقیاس صفر تا یک تهیه گردید. سپس، برای دست یابی به اهمیت نسبی وزن معیارها و زیرمعیارها نسبت به یکدیگر، روش تحلیل سلسله مراتبی بکارگیری و وزنه ای آن ها به دست آمد. در پایان، نقشه نهایی مکان های مناسب دفن پسماند بدست آمده و منطقه مورد پژوهش بر پایه مناسب بودن، رده بندی شد. بر پایه نقشه تناسب پایانی، مناطق نامناسب برای مکان های انباشت پسماند در پیرامون شمالی و میانی منطقه جایگرفته است. در برابر آن، مناطق مناسب برای مکانهای دفن پسماند بیشتر در جنوب منطقه مورد پژوهش جای دارند. با نگرش به نتایج، جایگاه کنونی دفن پسماند در بخش نامناسب جای گرفته شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها