• تاثیر نوع نازل بر کارایی کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل یولاف وحشی زمستانه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 157
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر نوع نازل بر کارایی کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل یولاف وحشی زمستانه

  بهینه سازی کاربرد علف کش می تواند باعث دستیابی به کنترل مناسب علف های هرز و کاهش اثرات سوء زیست محیطی آن ها شود. این آزمایش به صورت واکنش به مقدار علف کش در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل در چهار تکرار اجرا گردید. فاکتور غلظت علفکش شامل شش غلظت صفر، 8، 16 ، 32 ، 48 و 64 گرم ماده موثره در هکتار از علف کش کلودینافوپ پروپارژیل و فاکتور نوع نازل شامل شش نوع نازل قرمز رنگ (11004) که عبارت بودند از 1 - نازل بادبزنی استاندارد، 2- نازل بادبزنی ضد باد بردگی، 3- نازل بادبزنی القاء کننده هوا متراکم، 4 - نازل بادبزنی استاندارد دوقلو، 5 – نازل بادبزنی ضد باد بردگی دوقلو و 6- نازل بادبزنی القاء کننده هوا دوقلو بود.

  نتایج نشان داد که بهترین و بدترین کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل علف هرز یولاف وحشی زمستانه وقتی مشاهده شد که به ترتیب از نازل بادبزنی استاندارد دوقلو با کیفیت قطرک سازی ریز (با قطر قطرات بین 106 تا 235 میکرون) و نازل بادبزنی القاء کننده هوا دوقلو با کیفیت قطرک سازی فوق العاده درشت (با قطر قطرات بیش از 665 میکرون) برای پاشش استفاده شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها