• بررسی و شناسایی نژاد فیزیولوژیک بیماری پژمردگی کدو با عامل fusarium oxysporum fsp. cucurbita در استان مازندران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 425
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی و شناسایی نژاد فیزیولوژیک بیماری پژمردگی کدو با عامل fusarium oxysporum fsp. cucurbita در استان مازندران

  کدو با نام علمی lagenaria vulgaris یکی از رایج ترین و گسترده ترین محصولات جالیزی جهان می باشد. بیماری پژمردگی فوزاریومی کدو که توسط قارچ خاکزی fusarium oxysporum fsp. cucurbita ایجاد می شود یکی از بیماری های شایع کدو می باشد که خسارت زیادی به محصولات وارد می سازد و از اهمیت اقتصادی ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی نژادهای فیزیولوژیک قارچ مذکور استرین مازندران با استفاده از آغازگرهای عمومی فوزاریومی طراحی شده بود.

  به این منظور در مرحله گلدهی و میوه دهی در سال زراعی 1393 - از مزارع کدو استان مازندران (بهشهر) نمونه برداری صورت گرفت. از بافت های بیمار 30 جدایه فوزاریوم جداسازی گردید و با روش تک اسپور خالص گردیده و با استفاده از کلیدهای معتبر شناسائی خصوصیات ماکروسکوپی و میکروسکوپی یک گونه fusarium oxysporum با درصد فراوانی 68.75 شناسائی شد. جدایه های مختلف قارچ fusarium oxysporum از نظر شکل ظاهری در محیط pda دارای تنوع بالایی بودند. با این وجود، شناخت صحیح بیماری، نقش مهمی در اتخاذ راه های کنترلی و پیشگیرانه در صورت بروز احتمالی بیماری خواهد بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها