• بررسی نظام شهری با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه موردی استان البرز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 162
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی نظام شهری با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه موردی استان البرز)

  نظام شهری تجسم فضایی اقتصاد سیاسی و نحوه مدیریت سرزمین است، با مطالعه نظام شهری، نحوه پخشایش و میزان تعادل جمعیت شهرها مشخص تر می شود. عدم توجه به شاخص های جمعیتی نظام شهری در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی منطقه ای و ملی موجب عدم توان منطقه و سرزمین با جمعیت آن گشته و مشکلات بسیاری را درجهت دستیابی به توسعه متوازن در سطح ملی به وجود می آورد. با توجه به اهمیت و جایگاه نظام شهری در آمایش سرزمین و توسعه نواحی، در این مقاله به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل تحولات نظام شهری استان البرز در یک دوره زمانی سی ساله (1365 تا 1395) از مدل ها و تکنیک های رایج در زمینه نظام های شهری مانند قانون رتبه اندازه، ضریب مدل آنتروپی و شاخص های نخست شهری استفاده گردید و برای گردآوری اطلاعات روش اسنادی به کار گرفته شد.

  روش تحقیق به صورت توصیفی– تحلیلی انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از عدم تعادل، تمرکز و وجود پدیده نخست شهری در نظام شهری منطقه است که در طول دوره در اغلب شاخص ها روند کاهشی داشته و به سمت تعادل پیش می رود، در این دوره نخست شهری نیز کاهش یافته است. این کاهش موجب هدایت نظام شبکه شهری به سوی تعادل نشده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم