• ارزیابی الگوهای مشارکتی در احیا بافت های فرسوده شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 290
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارزیابی الگوهای مشارکتی در احیا بافت های فرسوده شهری

  رشد فزاینده شهرنشینی و شکل گیری ابعاد و مقیاس های جدیدی از رشد و توسعه شهری در طی چند دهه اخیر موجب شده است که شهر و شهرسازی معاصر با چالش های نوینی مواجه گردد. به دلیل گستردگی ابعاد و تغییر در ماهیت مسائل شهری و پیچیدگی این مسائل، جامع نگری و توجه به ابعاد و جنبه های مختلف مسئله را به منظور حل پایدار آن ها، اجتناب ناپذیر کرده است. در دنیای معاصر رشد و توسعه اقتصادی کشورها با اداره موفق شهرهای آن ها همبستگی دارد. بنابراین شیوه مدیریت جدیدی برای شهرها لازم است که بر پایه این نگرش نه تنها دولت، بلکه جامعه مدنی و بخش خصوصی را به مشارکت در اداره شهر فراخواند. تجربه کشورهای مختلف جهان در مورد طرح های توسعه شهری نشان می دهد که موفقیت این طرح ها در گرو مشارکت مردم و نهادهای محلی بوده و اجرای آن ها در بسیاری موارد بدون مشارکت مردم خارج از عهده دولت است.

  این مساله در خصوص نوسازی بافت های فرسوده داخل کشور نیز به اثبات رسیده است. نظر به این که طرح های نوسازی و بهسازی اجرا شده و یا در حال اجرای کشور، با وجود پایه های فنی و نظری قوی، در بخش عملی و اجرایی با مشکلاتی مواجه شده اند؛ بخشی از نارسایی ها می توانند مربوط به موضوع مشارکت مردمی باشد. به عبارت دیگر در جامعه امروز ما نظام مدیریت شهری و ارکان آن (شهرداری ها و شوراهای شهر) باید توجه بیش تری به الگوهای سازمانی یا خودجوش مشارکت بدهند. زیرا که اجرای صحیح و موفق طرح های شهری در گرو مشارکت واقعی مردم است. اما نکته کلیدی اینجاست که چگونه می توان از مشارکت شهروندان در جهت تحقق صحیح و همه جانبه طرح های نوسازی شهری استفاده کرد؟ در این مقاله با ارزیابی نظریه ها و الگوهای مشارکت مردم در احیای بافت فرسوده خواهیم پرداخت.  روش مورد استفاده در این مقاله روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد و هم چنین از روش اسنادی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها